Україна

Україна

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Шановний госте!

Звертаємо Вашу увагу на те, що АТ "ІНГ Банк Україна" не обслуговує фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також, не надає послуги з обслуговування карткових та поточних рахунків відкритих за кордоном.

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до вимог Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) № 825 від 26.05.2016 кожному вкладнику Банку Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить 200 000,00 грн (Двiстi тисяч гривень 00 копiйок).

 

Dear Guest,

Please note that JSC “ING Bank Ukraine” does not propose accounts for individuals or self-employed people, and does not provide card and current account servicing opened abroad.

Please be informed that in accordance with the requirements of the Instruction on the procedure for the implementation of the Guarantee Fund of Individuals' Deposits for the protection of rights and the interests protected by law depositors approved by the decision of the Executive Directorate of the Deposit Guarantee Fund (hereinafter - the Fund) # 825 of 26.05.2016 to each depositor of the Bank, the Fund guarantees reimbursement of his deposit. The Fund shall reimburse the funds in the amount of the deposit, including interest, as of the day the procedure for the withdrawal of the bank from the market begins, but not more than the amount of the maximum amount of compensation for deposits established on that day, regardless of the number of deposits in one bank.

Limit amount of Deposit Value Guaranteed is set in accordance with Article 26 of the Law of Ukraine “On Household Deposit Guarantee System” and is 200 000.00 UAH  (Two thousand hryvnias 00 kopecks).

 

Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефоном Гарячої лінії Фонду:

Additional information you can receive:

ГАРЯЧА ЛІНІЯ/ Hot line of Fund: 0-800-308-108, 044-333-36-55* (* згідно з тарифами оператора зв'язку)

Місцезнаходження Фонду/Address of the Fund: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17/ 17, Sichovykh Striltsiv St., Kyiv, 04053

Адреса офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет/ Internet address: www.fg.gov.ua
E-mail: fgvfo@fg.gov.ua

 

Офіційний веб-сайт Фонду, розділ «Для вкладників»

Офіційний веб-сайт Фонду, розділ «Кошти, що гарантуються Фондом»

Офіційний веб-сайт Фонду, розділ «Кошти, які Фонд не відшкодовує»

Офіційний веб-сайт Фонду, розділ «Захист прав вкладників»

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Скан-копія свідоцтва учасника Фонду

Гранична сума відшкодування та реквізити Фонду

Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

***

 

За для підвищення рівня фінансової обізнаності громадян Фонд ініціював створення наступних відеороликів, присвячених питанням функціонування системи гарантування вкладів:

 

  1. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  2. Умови гарантування банківських вкладів
  3. Розміщай кошти у банку обдумано
  4. Розміщай кошти в банку в межах граничної суми відшкодування
  5. Лопнув банк чи ні, а кредит повернути треба 
  6. Пам’ятка позичальника
  7. Депозитний договір без таємниць

Метою цих роликів є висвітлення питань, пов’язаних із гарантіями держави щодо відшкодування  вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у банках України. Вони доносять інформацію про розмір гарантованої суми відшкодування, види вкладів, що гарантуються Фондом, важливість вивчення договорів перед їх підписанням, права та обов’язки вкладників тощо. Трансляція освітніх відеороликів сприятиме росту довіри вкладників до банків, фінансовій стабільності та зростанню добробуту громадян.