Україна

Україна

Факти про АТ «ІНГ Банк Україна» в 2017 році

Факти про АТ «ІНГ Банк Україна» в 2017 році:

 

· АТ «ІНГ Банк Україна» завершило 2016 рік з суттєвим чистим результатом у розмірі 791 млн. гривень:

 

Чистий прибуток АТ «ІНГ Банк Україна» у 2016 році склав 791 млн. гривень. Це 5-й результат в банківському секторі України за 2016 рік.

 

· Наглядова рада у квітні 2017 року затвердила виплату дивидендів у розмірі 185 млн. гривень з 791 млн. гривень чистого прибутку:

 

25-го квітня 2017 року наглядова рада АТ «ІНГ Банк Україна» затвердила виплату дивидендів у розмірі 185 млн. гривень з 791 млн. гривень чистого прибутку. Таким чином АТ «ІНГ Банк Україна» реінвестував більше ніж 75% чистого прибутку, отриманого за 2016 рік, у свій бізнес в Україні з подальшим посиленням своєї позиції в капіталі.

 

· Найбільш капіталізований банк в Україні:

 

Навіть після виплати дивідендів АТ «ІНГ Банк Україна» залишається найбільш капіталізованим банком в банківському секторі Украіни з рівнем достатності регулятивного капіталу (Н2) 80% та часткою власного капіталу в активах банку в розмірі 34% станом на 28.04.2017.

 

· АТ «ІНГ Банк Україна» продовжує виконувати всі нормативи Національного Банку України:

 

Регулятивний капітал (Н1) (млн. гривень) 2 968
Достатність регулятивного капіталу (Н2; >10%) 80%
Коефіцієнт миттєвої ліквідності (Н4;>20%) 222%
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7;<25%) 23%
Великі кредитні ризики (Н8; <800%) 32%
Негативно класифіковані активи 4,6%

(станом на 28.04.2017)