Україна

Україна

Фінансові ринки

Вiдповiдаючи потребам наших клiєнтiв, Управління фінансових ринків IНГ Банку Україна надає весь спектр послуг, необхiдний нашим клiєнтам для успiшної роботи.

Ми завжди намагаємось передбачити потреби своїх клiєнтiв, пропонуючи новi схеми i ринковi iнструменти.

 

До спектру наших послуг входять:

  • Валютнi операцiї на нацiональному та мiжнародному ринках
  • Операцiї на ринку грошових ресурсiв, якi включають:
    • Депозити i кредити у гривнi та iнших валютах
    • Операцiї з державними борговими зобов'язаннями
    • Операцiї з корпоративними облiгацiями
    • Операції з єврооблігаціями

 

За наступним посиланням Ви можете переглянути - Презентацію продукту форвардний контракт

 

Контактнi особи:

Роман Висоцький, Начальник відділу продажу фінансових продуктів
Тел: +380 44 590 35 89