Україна

Україна

Корпоративне кредитування

Кредитне управління пропонує ключові продукти, що допомагають клієнтам планувати фінансову стратегію в складних ринкових умовах. Управління включає відділ кредитного аналізу та відділ супроводження кредитних операцій, які працюють з корпоративними клієнтами. Група спеціалістів з кредитування допомагають корпоративним клієнтам організовувати нові операції та несуть відповідальність за кредитування – від структурування операції до завершення моніторингу у кредитному портфелі ІНГ.

 

Продукти:

•Фінансування робочого капіталу

-Мультивалютна поновлювана кредитна лінія, включаючи ліміти у формі короткострокових авансових платежів, овердрафтів, та документарних інструментів

•Середньострокові кредити

-Кредитні лінії для фінансування робочого капіталу

•Овердрафти

•Строкові кредити

-фінансування капітальних витрат

•Синдикати/ Клубні угоди

•Брідж-кредити

•Встановлення локальних лімітів для міжнародних клієнтів

•Фінансування дистриб’юторів

-Фінансування оборотного капіталу дистриб’юторів міжнародних та великих українських виробників товарів широкого вжитку